Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

22.11.2022

1) Menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde sunulmalıdır.

2) ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelen eşyada esas olan ilke bu belgenin sunulmamasıdır. Ancak menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşei konusunda ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan şüphe varsa istenebilir.

Konuyla ilgili yazımıza göz atın : ATR EŞLİĞİNDE GELEN EŞYADA MENŞE ŞAHADETNAMESİ GEREKİYOR MU?

3) Tercihli menşe ispat belgesi (EUR1, menşe beyanı, özel menşe şahadetnamesi – Form A, menşe belgesi, fatura beyanı, EUR MED vs) sunulması halinde menşe şahadetnamesine gerek kalmamaktadır.

4) Vergileri öderseniz zaten gerek kalmaz. Aynı eşyada farklı ülkelere farklı oranlarda vergiler varsa en yüksek orandan vergiler tahsil edilir.

YORUMLARIM:

1) ATR veya tercihli menşe ispat belgesi ile gelmeyen eşyalarda muhakkak sunulmalı

2) Menşe şahadetnamesi sunulmayacak haller tedarikçi beyanı için geçerli değildir. Tedarikçi beyanı sunulması gereken hallerde bu belge muhakkak sunulmalıdır.

3) İlave gümrük vergisi ve ticaret politikası önlemi olmayan ek mali yükümlülüklerde ATR ile birlikte menşe şahadetnamesi sunulmasına gerek görünmüyor. Eşyanın menşei konusunda ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan şüphe varsa bile gerek olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü sadece ticaret politikasına tabi eşyalar için sınırlanmış.

4) Bazen sistem istediği için hem menşe şahadetnamesi hem de tercihli menşe ispat belgesi sunuluyor. Mevzuata göre buna gerek yok. Tercihli menşe ispat belgesi yeterli.

5) Geri gelen eşyada herhangi bir menşe ispat edici belgeye ihtiyaç olmadığını, ihracat beyannamesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Konu hakkındaki yazımıza göz atın: GERİ GELEN EŞYA – ATR – MENŞE ŞAHADETNAMESİ – İGV – EMY