Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
19.01.2022

Soru:

Gümrük idaresi 2002 – 2003 yıllarında tescil edilmiş antrepo beyannamelerinin sistemde açık göründüğünden bahisle bu beyannameleri kapatan beyannamelerin birer örneklerini istiyor. Neredeyse 20 yıl geçmiş bu beyannameleri nereden bulacağız? Belge saklama süresi geçmiş, belge sunamazsak müeyyide ne olur?

Cevap:

Belge Saklama Süresi

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 13. maddesine göre belge ve bilgiler 5 yıl süre ile saklanmak zorundadır.

Belge saklama süresi;

a)Serbest dolaşıma girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak, serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanlarına ilişkin belgelerin tescil edildiği yılın;
b) Nihai kullanımları nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergisi ile Türkiye'de serbest dolaşıma giren eşya için, gümrük gözetimine tabi olmalarının sona erdiği yılın;
c) Başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya için, söz konusu gümrük rejiminin sona erdiği yılın;
d) Serbest bölgeye konulan eşya için, buralardan çıktıkları yılın;


Sonundan itibaren işlemeye başlar.

Antrepo Rejiminde Belge Saklama Süresi

Antrepo rejiminde belge saklama süresi “c” maddesine göre rejimin sona erdiği yılın sonundan itibaren 5 yıldır. Yukarıdaki soruya dönersek, idare antrepo beyannamesini açık gördüğünden rejimin sonlanmadığını kabul edecek ve belgelerin hala saklanması gerektiğini iddia edecektir.

Belge Sunulmazsa Cezası Ne Olur?

Burada 2 farklı ceza söz konusu olabilecektir.

1) Belge sunmama cezası : 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/6-d maddesi uyarınca usulsüzlük cezası 8 kat olarak uygulanacaktır. Bu ceza 2022 yılı için 1.880 TL olacaktır.

2) Antrepo’dan izinsiz eşya çıkarma cezası: Antrepo beyannamesi açık göründüğünden, antrepo defterinde de hala kalan eşya olacağından, belge sunularak ispat edilememesi sonucunda antrepodan izinsiz eşya çıkarılmış olduğu kabul edilebilecektir. Bu nedenle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 236/1. maddesi çerçevesinde gümrüklenmiş değerin 2 katı para cezası ile karşılaşılması ihtimali bulunmaktadır.

Ancak idare, sırf belge sunulamadığı (ispat edilemediği) gerekçesiyle bu cezayı uygulamamalıdır. İdare kendi kayıtlarından, BİLGE üzerinden antrepo beyannamesini kapatan beyannamelerin sorgulamasını yapmalı ve eşyaların mevzuata uygun bir şekilde antrepodan çıkarıldığına dair kayıtları/kanıtları mükellef lehine kullanmalıdır.