Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

21.03.2023

Soru:

Borsaya tabi ürünler satıyoruz. Fiyatlar çok değişken. Dönem başında bir fiyattan anlaşıyoruz ancak ihracatı yaptıktan sonra bazen fiyatın arttırılması, bazen de fiyatın düşürülmesi gereken durumlar yaşıyoruz. Yani lehte veya aleyhte faturalaşma söz konusu.  İhracat bedellerinin getirilmesine ilişkin mevzuatta bu gibi durumları kavrayan ne gibi kurallar var?

Cevap:

Merkez Bankası’nın 16.01.2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin 15. maddesi bu gibi durumları kavrayan hükümler içermektedir. Buna göre;

1) Fiili ihracattan sonra ihracat fiyatında lehte değişiklik yapılması halinde ihracatçının talebine ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine fark tutarın ihracat bedeli olarak kabulü yapılabilir. (Burada bankaya insiyatif verilmiş görünüyor)

2) Fiili ihraçtan sonra ihracat fiyatında aleyhte değişiklik yapılması halinde ihracatçının yazılı beyanı ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine gümrük beyannamesinin 22. hanesinde belirtilen tutar ile fiyat değişikliğine ilişkin faturada belirtilen tutar arasındaki fark hesap kapatma işlemlerinde dikkate alınmaz. (“Alınmaz” diyerek bankaya insiyatif bırakılmamış görünüyor)