Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
08.12.2020

– Liman kantarı ile şirket kantarının uyumsuzluğu – SOLAS
– Depo elemanın yanlış palet yüklemesi, sevkiyatların karışması
– Çeki listesi ve e-faturada kayıtlı ağırlıkların doğru yazılmaması, ölçü birimlerinde görülen hatalar

– Kapasite raporunun fire ve sarfiyat oranları yönüyle gerçekle uyumsuz olması

– İhracat beyannamesini yazan kişinin ağırlıkları kıymete göre orantılayarak beyanname kalemlerine dağıtması

– Nakliyecinin hatasıyla transit beyannamesi ile ihracat beyannamesinin uyumsuzluğu

Gibi örneklerini verebileceğimiz konular karşımıza çıkabilmektedir. Bu gibi durumlar aşağıda sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir.

1) İhracat beyannamesinde düzeltme yapılmasını gerektirebilir. Bu da limanlarda bekleme yapılması, cut-off tarihlerinin kaçması anlamına gelebilir.

(Düzeltmelere usulsüzlük cezası uygulandığını, gümrüğün ihracat gerçekleştikten sonraki düzeltme taleplerine sıcak bakmadığını belirtelim)

2) Dahilde işlemeler müeyyideli kapanabilir.

3) Hayali ihracat suçlaması ile karşılaşılmasına neden olabilir.

4) Fiili ve kaydi stok uyumsuzluğu oluşabilir. Bu konu Maliye Bakanlığınca faturasız alış-satış olarak yorumlanabilir.

5) KDV iadesinde ilave YMM raporları istenebilir.

İHRACAT – AĞIRLIK FARKLARI – SOLAS – BEYANNAMELERDE DÜZELTME