Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
07.07.2021

 

Soru: İhraç ettiğimiz mallar için yurtdışındaki aracılara komisyon ödüyor ve bunu imalatçılara yansıtıyoruz? Komisyoncu ödemesi üzerinden KDV tevkifatı yapmalı mıyız? İmalatçılara yansıtırken KDV hesaplamalı mıyız?

Cevap:

KDV Tevkifatı Yönü

Hizmet Türkiye’de verilmiyor. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1 ve 6. maddelerine göre Türkiye’de verilen veya yararlanılan hizmetler KDV’nin konusuna giriyor. Dolayısıyla Kanun’un bahsedilen maddeleri uyarınca KDV tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 
Konuyla ilgili olarak aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilen özelgeler ve sirküler incelenebilir. 

 

 

  • B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1105 sayılı 26/07/2011 tarihli özelge 
  • KDVK-60/2011-1 sayılı 08/08/2011 tarihli sirküler 
  • B.07.0.GEL.0.54-5411 sayılı 23/02/2007 tarihli özelge 
İmalatçılara Yansıtma Yönü

 

Keza, bu komisyon faturalarının imalatçıya yansıtılması esnasında yukarıda zikredilen hükümler çerçevesinde KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Bu konuda da aşağıdaki bağlantıda yer alan özelge incelenebilir. 

  • 45404237-130[I.13.189]-79 sayılı 31/03/2014 tarihli özelge