Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
07.02.2020

Yabancıların Türkiye'de Mal Toplayabilmesi

Son zamanlarda karşıma çok çıkan bir konu: Yurtdışında yerleşik firma Türkiye’de vergi mükellefi olmadan, KDV’siz mal toplayıp ihracat beyannamesi açabilir mi?

Bu soru daha çok Türkiye’den mal alıp bir başka ülkeye mal satmak isteyen ama Türkiye’deki alış fiyatlarının görünmesini istemeyen yabancı firmalardan geliyor. Şu anki mevzuat buna cevaz vermiyor. Ama neden olmasın. Bu şekilde kaç tane projeden vazgeçildiğini biliyorum.

Bu sorunun çözümü için aşağıdaki yollar uygulanabilir.

1) Yabancı firmanın vergi mükellefi olmadan (vergi numarası olmadan) ihracat beyannamesi açabilmesi için mevzuat değiştirilerek yabancı firmaya ihraç kaydıyla satış yapmanın yolu açılabilir. 

2) Yerli firmaların Maliye Bakanlığı’nca belirlenen antrepoya ihracat hükmünde mal teslim edilebilmesinin önü açılabilir. Bu sayede yabancı firma antrepoda toparladığı malları transit yaparak yurtdışı edebilecektir.

Yurtdışında Depo Kiralanması ve Konsinye İhracat

Herkes ayağına kadar gelmiş, kalitesini kontrol edebildiği malları almayı tercih eder. İhracatımızı arttırmak için en çok ihracat yaptığımız ülkelerde ortak depolar (gümrüklü-gümrüksüz) kiralanmalı ve ihracatçılarımız bu depolara konsinye ihracat yapmalıdır. İhtiyaç oldukça da oradan satış yapılmalıdır. Bu depoların kira bedellerine devlet desteği verilebileceği gibi bazı sektörel birlikler de bu tür depoların kiralanmasında öncülük edebilirler.