Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
21.04.2021

Bilindiği gibi, ihracat beyannamesi açmak için e-fatura gerekiyor. Bunun haricinde müşteriye iletilmek üzere Excelde düzenlenen ve sektörün tabiriyle “invoice” olarak adlandırılan çoğunlukla İngilizce faturalar da olmaktadır.

Invoice olarak adlandırılan faturalar varış ülkesinde ithalat işlemlerinde kullanılmaktadır. Özellikle, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Rusya gibi eski doğu bloku ülkelerden bazen bu faturalar Türkiye'ye gönderilmekte ve gerçekliği sorgulanmaktadır. Çünkü varış ülkesinde düşük vergi ödemek için bu faturaların değiştirildiği olabilmektedir.

Türkiye’ye beyan edilen kıymetin doğru olduğunu kabul ederek, hayali ihracat suçlaması ile karşılaşmamanız için size bazı tavsiyelerim var.

1) Düşük bedelli faturayı kesinlikle siz düzenlemeyin. Türkiye’ye beyan edilen kıymetler doğru olsa ve hayali ihracat suçlamasından kurtarsanız bile evrakta sahtekarlık suçlaması ile karşılaşılma riski bulunmaktadır.

2) Hangi bedelin yurda getirildiği çok önemli. Bazen varış ülkesine beyan edilen bedel banka kanalıyla, kalan kısım elden tahsil edilmektedir. Elden tahsil edilen kısım muhakkak döviz beyan tutanağı ile gümrüğe beyan edilmelidir. Bunu yapmazsanız zaten banka dosyayı kapatmayacaktır.

3) Türkiye’ye beyan edilen kıymetin emsal bedellerle uyum arz edip etmemesi çok önemli. Kalite farkı, gecikme, hatalı sevkiyat gibi nedenlerle fiyatta yapılan indirim veya tersi nedenlerle fiyat artışları açıklanabilir nitelikte olmalıdır. Buna ilişkin, sözleşme, mail gibi dokümanlar iyi muhafaza edilmelidir.

4) Mal ve hizmet ihracında KDV uygulaması yönüyle tam istisna uygulanmakta olup, ihracat teslimleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesinin talep edilmesi mümkündür.

Buna göre, ihraç kaydıyla teslim edilen ve ihracatçı tarafından ihraç edilen mal nedeniyle iade edilebilecek toplam KDV tutarı ihracat bedelinin % 18'ini aşamayacaktır. Diğer bir deyişle, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarı ile ihracatçıya yapılacak KDV iadesinin toplamı ihracat bedeline genel vergi oranı (% 18) uygulanmak suretiyle bulunacak tutardan fazla olmayacaktır.

İade edilebilecek KDV tutarının toplam ihracat bedelinin %18’ini aşamayacak olması ihracat bedellerinin yükseltilmesi, gerçek bir alışı yansıtmayan kıymeti yüksek 3, 4, 5 veya daha fazla basamak alt faturaların ayarlanması şeklinde sonuçlar doğurduğu, bu tür durumlarda, kıymeti yüksek sahte alt faturaları düzenleyen firmaların KDV beyannamesini verdiği ancak herhangi bir ödeme yapmadan ortadan kaybolduğu durumlar olmaktadır.

Bu nedenle alt faturaların sağlam olduğundan emin olmalısınız.

Okuma Tavsiyesi

Hayali ihracat yöntemlerini anlatan dağıtımlı yazıya ulaşmak için buraya tıklayınız. Bu yazı 2017 yılında yazdığım rapora binaen hazırlanmıştır.