Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

25.04.2023

Maliye Bakanlığı’na göre ihracatta gelir, fiili ihraç tarihi (beyannamenin kapanması) ile doğar. Ne fatura tarihi ne de ihracat beyannamesinin tarihidir.

ÖZELGE 1

ÖZELGE 2

ÖZELGE 3

ÖZELGE 4

Ancak TFRS 15’e göre işletme taahhüt edilen bir malı müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde hasılatı finansal tablolara alır. Bir varlığın kontrolü müşterinin eline geçtiğinde varlık devredilmiş olur. Buna göre malın kontrolü alıcıya geçtiğinde hasılat doğmuş olur.

TFRS 15

INCOTERMS 2020, teslim şekillerine göre malın riskinin, TFRS 15 deyimiyle malın kontrolünün hangi aşamada alıcıya geçtiğine dair tavsiye edici düzenlemeler getirmektedir. Buna göre ihracat hasılatının finansal tablolara alınacağı tarih INCOTERMS çerçevesinde belirlenmelidir.

Örneğin, FOB teslimde malların alıcının ayarladığı gemiye yüklenmesiyle, CIF teslimde malların gemi küpeştesine koyulmasıyla, EXW teslimde malların fabrikada alıcının gönderdiği taşıyıcıya teslim edilmesiyle hasılatın finansal tablolara kaydedilmesi uygun olacaktır.