İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME (YYS)

Muharrem DUYMAZ, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
07.10.2020

İhracatta yerinde gümrükleme hakkında hazırladığımız çalışmaya ulaşmak için tıklayınız 

Bu çalışmada aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız.

 • YYS Onaylanmış ihracatçı yetkisi nedir?
 • YYS Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında hangi kolaylıklar vardır?
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni nedir?
 • İznin şartları nelerdir?
 • Bu şartlara ilave olarak başka şartlar istenmekte midir?
 • Bu izne başvuru için, YYS-1 veya YYS-2 statüsü gerekli midir?
 • Getirdiği avantajlar nelerdir?
 • Şirket grup ihracatçıları bu izni alabilir mi?
 • Şirketiniz İhracatta Yerinde Gümrükleme İznine sahibi ise, İzinli Gönderici de olabilir mi?
 • İzin kapsamında taşıma işlemini gerçekleştiren nakliye firması YYS belgesine sahip olmalı mıdır? İzin kapsamında taşıma işlemini kimler yapabilir?
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni için teminat istenmekte midir?
 • Taşıma aracında ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyası haricinde eşya taşınabilir mi?
 • İhracatta yerinde gümrükleme izninin, yeni bir tesiste veya yerinde gümrükleme izni olmayan bir tesiste yapılmak istenilmesi durumda ne yapmak gerekir?
 • Yerinde gümrükleme izni kapsamında bildirilen tesisin artık kullanılmayacak olması durumunda ne yapılması gerekir?
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihracı yapılamayacak eşyalar nelerdir?
 • Yerinde gümrükleme izninde gümrük idaresinin yapacağı işlemleri ne kadar sürede gerçekleştirir?
 • İzin kapsamındaki işlemlerin mesai saatleri dışında da bu işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün müdür?
 • Bu izin alınırsa her sevkiyat işleminde kullanmak zorunlu mudur?
 • Hangi işlemlerinizde kullanılması şirketinize daha çok fayda sağlayacaktır?
 • Bu iznin kullanılabilmesi için alt düzenlemeler yapılmış mıdır?
 • Başvuru nasıl yapılacaktır?

 

Yorum Ekle

Ad soyad ve email girmeniz mecburi değildir.