Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
22.05.2020

1) Taviz uyguladığımız ülkelerden, (serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkeler, tercihli menşe kurallarına tabi ülkeler veya Avrupa Birliğine dahil ülkeler) bu ülkeler menşeli eşya ithal etmek.

Bunun için ATR, menşe şahadetnamesi, EUR1, menşe beyanı gibi belgelerin sunulması ve doğrudan nakliyat kuralına uyulması gerekir.

2) İthalatçı-imalatçı-ihracatçı iseniz ve de eşya cinsi itibariyle uygunsa dahilde işleme rejiminden yararlanmak

3) Eşya cinsi itibariyle uygunsa serbest bölgeye İGV’ye tabi eşyayı getirmek ve orada üretim yaparak eşyayı İGV’ye tabi olmayan GTİP’e çevirip ithal etmek

4) Eşya cinsi itibariyle uygunsa taviz uygulanan ülkelere İGV’ye tabi eşyayı getirmek ve orada üretim yaparak eşyaya menşe kazandırıp sonra ithal etmek.

5) Eşya ve tesisiniz uygunsa Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminden yararlanıp, üretilen mamul üzerinden vergilendirilmek.

6) Şartlar uygunsa, İthalat Rejim Kararı eki V sayılı listede yer alan malları tercih etmek.

7) Yatırım teşvik belgesi almak.

8) Hariçte işleme ve üçgen trafik uygulamalarından yararlanmak.