İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME (YYS)

Muharrem DUYMAZ, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
27.08.2020

İthalatta yerinde gümrükleme hakkında hazırladığımız çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.

Bu çalışmada aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız.


 • İthalatta yerinde gümrükleme izni nedir?
 • İznin şartları nelerdir?
 • Bu şartlara ilave olarak başka şartlar istenmekte midir?
 • Peki YYS-1’in şartları nelerdir?
 • Getirdiği avantajlar nelerdir?
 • Şirket grup ithalatçıları bu izni alabilir mi?
 • Şirketiniz İthalatta Yerinde Gümrükleme İznine sahipse, İzinli Alıcı Yetkisini kullanabilir mi?
 • Taşıma aracında ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasına ait birden fazla transit beyanı bulunuyorsa işlemler nasıl gerçekleştirilir?
 • İthalatta yerinde gümrükleme izni için ne kadar teminat verilmesi gerekir?
 • Götürü teminatımız olması halinde yine teminat vermek zorunlu mudur?
 • İthalatta yerinde gümrükleme izinin yeni bir tesiste veya yerinde gümrükleme izni olmayan bir tesiste yapılmak istenilmesi durumda ne yapmak gerekir?
 • Yerinde gümrükleme izni kapsamında bildirilen tesisin artık kullanılmayacak olması durumunda ne yapılması gerekir?
 • İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithali yapılamayacak eşyalar nelerdir?
 • Yerinde gümrükleme izninde gümrük idaresinin yapacağı işlemleri ne kadar sürede gerçekleştirir?
 • Güvenli depolama ve güvenli park alanı hem ithalatta hem de ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılabilir mi?
 • Grup firmaları güvenli depolama alanı ve güvenli park alanını ortak kullanabilirler mi?
 • Şirketinizin C Tipi antreposu bulunması halinde bu alan güvenli depolama alanına dönüştürülebilir mi?
 • Taşıma işlemini gerçekleştiren nakliye firması YYS belgesine sahip olmalı mıdır? İzin kapsamında taşıma işlemini kimler yapabilir?
 • Bu izin alınırsa her sevkiyat işleminde kullanmak zorunlu mudur?
 • Başvuru nasıl yapılacaktır?
 

Yorum Ekle

Ad soyad ve email girmeniz mecburi değildir.