Muharrem DUYMAZ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

07.04.2023

1) İzinli alıcı yetkisi nedir?

Transit rejimine tabi eşyayı, varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın izinli alıcı ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşıyıcı veya ithalatçı.

2) Şartları nelerdir?

– YYS sahibi olmak

– Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi

– Teminat İbrazı (1 Milyon Euro)

– 500 transit işlemi (Özet beyan ve TIR Karnesi dahil)

– Yetki Kapsamında En Az Bir Tesis Olması

– Tartım Düzeneği, Muayene-Numune için Teçhizat

– 1 yıl kamera kaydı

3) İlave bir şart bulunmakta mıdır?

Sadece YYS-I sahibi firmaların eşyaları bu kapsamda işleme tabi tutulabilir. YYS-I şartlarını görmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

4) Hangi eşya izinli alıcı yetkisi kapsamında taşınamaz?

Aşağıdaki ürünler bu yetki kapsamında yapılamamaktadır.

– İthali ve transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış eşya,

– Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

– Gümrük Yönetmeliği 196-1/a-ç (tahlile tabi eşya ve işlenmiş tarım ürünleri)

– ÖTV-I sayılı liste kapsamı eşya

– İhtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya

5) Yetki kapsamı tesislerde bulunması gereken güvenli depolama alanı nedir?

Güvenli depolama alanı, yetki kapsamı tesislerde ithalat eşyasına gümrük müdürlüğü tarafından boşaltma izni verilmesinden sonra ithalat eşyasının boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı alandır. Eşya güvenli depolama alanına, boşaltma izni verilmesinden sonra konulur ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar kapalı bu alanda bekletilir.

6) Yetki kapsamı tesislerde bulunması gereken güvenli park alanı nedir?

Güvenli park alanı, güvenli depolama alanı özelliklerine sahip, ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan ve aşağıda belirtilen hallerde izinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın bekletilebileceği alandır. İthal edilecek eşyanın ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması ve eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması, Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması, İthal edilecek eşyanın 48 saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması. Eşya güvenli park alanına, gümrük idaresince beyannamenin tescil izni verilmesinden sonra konulur ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bu alanda bekletilir.

7) Güvenli Alan / Güvenli Park Alanı hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Güvenli alan/ güvenli park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

– Uygun bir muayene ve sevkiyat alanı.

– Kesintisiz güç kaynağına bağlı araç tanımlama ve kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, 24 saat kesintisiz olarak alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere güvenli alanı devamlı izlemeye imkân veren bir kamera sistemi.

– Yeterli aydınlatma düzeni.

– Giriş-çıkış kayıt düzeni.

8) Gümrük işlemleri ne şekilde gerçekleşir?

8.1- Güvenli Depolama/Park Alanında İşlem yapılacaksa (GİK 111-113 md.);

20 gün içinde ithalat işleminin gerçekleşmesi gerekir.

8.2-Taşıt üstü İşlem yapılacaksa (GİK 112 md.)

48 saat içinde işlemin tamamlanması gerekir.