KAYIT BELGESİ 235. MADDEDE SAYILAN BELGELERDEN DEĞİLDİR.

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
24.03.2022

İthal edilen mallar için kayıt belgesi sunulmadığı gerekçesiyle gümrüklenmiş değerin 2 katı ceza uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Bu konuda Danıştay'ın mükellefler lehine bir kararı var. Danıştay 7. Dairenin Esas No : 2020/1936 Karar No : 2021/2449 kararında aşağıdaki ifadeler geçmektedir.

"Kayıt belgesi, 4458 sayılı Kanun'un 235. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan belgelerden biri olmadığından gümrüklenmiş değerin 2 katı olarak düzenlenen ceza kararının iptal edilmesi gerekir."

Bu karara göre kayıt belgesi sunulmaması nedeniyle uygulanan cezalara karşı hukuki mücadele yapmak doğru olan yol gibi görünüyor.Yorum Ekle

Ad soyad ve email girmeniz mecburi değildir.