Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
14.01.2019

Aşağıdaki tabloda ÖTV ve KDV Kanunları’nın ihracat saydığı haller arasındaki farklar irdelenecektir.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, serbest bölgelere veya gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimleri KDV Kanunu ihracat sayarken, ÖTV Kanunu buralara yapılan teslimleri ihracat olarak saymamaktadır.

ÖTV Kanunu'nu dikkatle incelendiğinde, ihracat sayılma koşullarının birinci fıkrada yer aldığı, burada serbest bölge ve gümrüksüz satış mağazalarının bulunmadığı, gümrüksüz satış mağazalarına mal tesliminin ikinci fıkrada hüküm altına alınarak ihracat sayılan hallerden ayrıldığı görülmektedir. Bu durumda, gümrüksüz satış mağazalarına mal teslimini ÖTV’den istisna olsa da ihracat olarak kabul edilmemektedir. Öte yandan, serbest bölgelere teslimler ÖTV Kanunu açısından ihracat sayılmadığı gibi istisna kapsamında olmadığı da anlaşılmaktadır. Bunun neticesinde, gerek serbest bölgelere gerekse de gümrüksüz satış mağazalarına teslim edilecek malların yurt içinden ihraç kaydıyla alınamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Sonuç olarak, gümrüksüz satış mağazalarına ve serbest bölgelere teslim edilecek mallar KDV tecil terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden alınabilecekken, ÖTV tecil terkin sistemi kapsamında alınamayacaktır. Bu durum, KDV Kanunu'nun serbest bölgeler ve gümrüksüz satış mağazalarına mal teslimini ihracat sayması, ancak ÖTV Kanunu'nun ihracat saymamasından kaynaklanmaktadır.