Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
14.12.2021

Soru:

İhracat malımızı muayene ve mühürleme işlemleri için gümrüğe götürmek zorunda kalıyoruz. Ama gümrük, aracın yurtdışına çıkacağı kapının tam ters istikametinde ve sırf bu nedenle ciddi zaman kaybediyoruz. Keza, gümrükteki yoğunluk da bize zaman kaybettiriyor ve teslimatlarımız gecikiyor. Bizim bu sorunumuzu çözecek bir yöntem var mıdır?

Cevap:

Kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında ihracat beyannamesi ve ekleri tamamen dijital ortama aktarıldığından beyanname ve ekleri birden fazla noktadan görüntülenebilmektedir. Bu sayede beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük idaresinin farklı idareler olmasının yolu açılmıştır.

Bu nedenle izinli gönderici tesislerinden yararlanılabilir.

İzinli Gönderici Tanımı

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan ve 2022 yılı itibariyle Gümrük Yönetmeliği kapsamına alınan izinli gönderici yetkisi; transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin izinli gönderici yetkisine sahip firmaların kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu sayede, nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla ülkemizin her noktasından gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşya, herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebilecek, söz konusu tesiste gerekli işlemler gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilecektir.

Muayene İşlemleri

Uygulama kapsamında tescil edilen ihracat beyannamesine ilişkin izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından yapılan hazır (hat) bildirim işleminden sonra merkezi hat ataması yapılacak.

İhracat beyannamesinin işlemleri;

  • Sarı hatta işlem görecek olması halinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünde görevli muayene memurunca,
  • Kırmızı hatta işlem görecek olması halinde izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne tanımlı mobil gümrük hizmetlerinde görevli muayene memurunca,
  • Yeşil veya mavi hatta işlem görecek olması halinde atama olmaksızın,

Tamamlanacak ve daha sonra transit işlemleri yapılabilecektir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2021/08 sayılı genelgesi

KOLAY İHRACAT NOKTALARI – YÜKÜMLÜ VE MEMUR İŞLEMLERİ KILAVUZU –