Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin,

(3) numaralı paragrafında BKK eki (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde %18 KDV oranı; 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise %8 KDV oranı uygulanacağı,

(4) numaralı paragrafında perakende safhadaki teslimden maksadın, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu; ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı

Hükme bağlanmıştır.

Aynı BKK eki I sayılı listenin 1 inci sırasında, “Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,” yer almaktadır.

Buna göre, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeğinin toptan teslimlerinde %1, perakende teslimlerinde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir

Dökme/Paketlenmiş ve Perakende/Toptan Ayrımı

Yukarıdaki açıklamalar sonucunda, toptan satışın dökme; perakende satışın paketlenmiş/ambalajlanmış mal olarak algılanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Zira; yukarıdaki tanımlamadan, perakende satışın tekrar satış yapmayacak kişilere yapılan satışlar olduğu (tüketicilere satış olarak yorumlanabilir.) anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, satış yapan kişinin alıp satıcı olduğu veya nihai tüketici olmadığı ve bu kişilerin gerçek usulde KDV mükellefi olduğu durumlarda, bahse konu ürünlerin dökme veya paketlenerek/ambalajlanarak satışında KDV oranının %1 olması gerektiği düşüncesindeyiz. Son olarak, yurtiçi teslimlerdeki KDV oranlarının ithalatlar için de uygulanması gerektiği ilkesini belirtmek isteriz.