Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
16.02.2020

Normal şartlar altında KDV matrahına girmesi gereken bir unsurun gümrük kıymetine dahil edilmesi sonucunda vergi kaybının olmayacağı, hatta kimi durumlarda fazladan gümrük vergisi ödenmiş olacağı yönünde bir değerlendirme yapılabilir. Ancak, gözetim fiyatına, referans kıymete tabi mallarda KDV matrahına girmesi gerekirken gümrük kıymeti içerisinde beyan edilen bir gider, KDV matrahının eksik beyan edildiği yönüyle tenkitlerle karşılaşılmasına neden olabilecektir.

Örneğin liman masraflarının, navlun gideri olarak beyan edildiğini kabul edelim. (Bazı nakliye şirketlerince navlun, tahmil, tahliye vs gibi hizmetler ayrı ayrı kalem şeklinde tek bir faturada gönderildiğinden, bu giderlerin tamamının navlun gideri zannedilerek beyan edilmesi durumu sıklıklıkla yapılan bir hata olduğundan bu örnek seçilmiştir.)

Mal Bedeli: 60 TL
Liman masrafı : 10 TL
Navlun Gideri : 20 TL

Gözetim fiyatı da 100 TL olsun.

Liman masrafları navlun gideri gibi beyan edilirse beyanname aşağıdaki şekilde olacaktır.

Mal bedeli 60 TL
Navlun : 30 TL
Yurt Dışı: 10 TL
Gümrük Kıymeti : 100 TL
Gümrük Vergisi : 5 TL
KDV Matrahı : 105 TL olacak (Başka gider yapılmadığı varsayılmıştır)

Ancak liman masraflarının KDV matrahı içerisinde beyan edildiği durumlarda beyanname aşağıdaki şekilde olacaktır.

Mal bedeli 60 TL
Navlun : 20 TL
Yurt Dışı : 20 TL
Gümrük Kıymeti : 100 TL
Gümrük Vergisi : 5 TL
Yurtiçi : 10 TL
KDV Matrahı : 115 TL

Bu durumda, KDV matrahının 10 TL eksik beyan edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim; konuyla ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2008/13 sayılı Genelgesinde bahse konu durumun önemine vurgu yapılmaktadır.