Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
17.02.2021

Makine,teçhizat tesis gibi eşyaların ithalinden sonra, yabancı teknik ekipler Türkiye'ye gelerek söz konusu eşyalar için kurma, montaj, belirli aralıklarla bakım ve teknik yardım hizmeti verebilmektedirler.

Bu hizmetler için ödenen bedeller 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 28/b maddesi uyarınca gümrüğe beyan edilmek zorunda değildir. KDV de gümrük vergisinin doğduğu hallerde doğduğundan KDV Kanunu'nun 10/ı maddesi çerçevesinde gümrükte ödenmesi gereken bir KDV olmayacaktır.

Ancak Türkiye’de verilen veya yararlanılan hizmetler KDV Kanunu'nun 1 ve 6. maddeleri gereği vergiye tabi olacağından, alıcı yaptığı ödemelerden Kanun'un 9. maddesi uyarınca sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine beyan etmelidir.

Bunun haricinde çifte vergiyi önleme anlaşmaları dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca tevkifat söz konusu olabilecektir. Bu konuda aşağıdaki özelgeleri inceleyebilirsiniz.

1) B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[30-2012/368]-75341 sayılı 18/08/2015 tarihli özelge


2) 41931384-125[3-2012-16]-28 sayılı 24/07/2013 sayılı özelge 

3) 93767041-125[30-2012/11]-51 sayılı 15/04/2014 tarihli özelge

4) 62030549-120[65-2013/226]-871 sayılı 11/04/2014 tarihli özelge