Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Gümrük Kanunu'nun 235/1-c maddesine göre herhangi bir belge/numara ibraz etmeden eşya ithal edildiği takdirde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı ceza ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı tatbik ediliyor.  Örneğin, GTİP'in değiştirildiği ve yeni GTİP'in Tareks'e tabi olduğu durumlarda Tareks alınamadığı takdirde bahse konu müeyyidelerle karşılaşılıyor. 

Eşya ortada yoksa, yani ithalattan çok sonra GTİP değişitirilmiş ise, bu durumda eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilemediğinden CIF bedel + vergiler kadar para tahsil ediliyor. Ne var ki, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı ne uzlaşma kapsamına ne de 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamına giriyor. Sadece bu nedenle yapılandırma ve uzlaşma yolunun tercih edilmediği, yargı yolunun tek yol olarak görüldüğü durumlar olabiliyor.