Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

12.02.2023

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167/8-d-i ile 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 86. Maddesine göre önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modeller gümrük vergisinden muaftır.

Söz konusu Karar’ın 86/3. maddesine göre numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/6. maddesine göre de Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali bazı haller hariç ÖTV’den istisnadır. (Konu dışı olduğu için ÖTV istisnası uygulanmayacak malları burada belirtmiyoruz)

Bu durumda soru şu: Numuneler ÖTV’den istisna mıdır?

Yukarıda gümrük vergisinden muaf olan eşyaların ithalinin ÖTV’den istisna olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla, gümrükte tahsil edilen bir ÖTV varsa 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesinde yer alan muafiyetten yararlandığı gibi ÖTV istisnasından da yararlanacaktır. Ancak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1 ve 3. maddelerinde yer alan verginin konusu ve vergiyi doğuran hallere bakarak yorum yapıldığında Kanunu’nun I sayılı listesinde yer alan mallar için ÖTV gümrükte doğmaz. Bu yüzden numune olarak ithal edilen petrol ve türevleri için gümrükte ÖTV’nin teminata bağlanması ve vergi dairesine ödenmesi gerektiği kanaatindeyiz.