Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
30.10.2020

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167/8-d-i maddesine göre, bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı olması kaydıyla ticari mahiyet arz etmeyen ve önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller gümrük vergisinden muaftır.

15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 86. maddesine göre de gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alabilmektedir.

Günlük yaşamda, yırtma ve delme işlemleri numuneleri kullanılamaz hale getirebildiğinden ithalatçılar numune olarak beyan etmek yerine vergileri ödemeyi tercih edebilmektedirler. Çünkü yırtma ve delme işlemi numunelere bakılarak yapılacak çizim ve üretimi imkansız hale getirebilmektedir.

Oysa yukarıda bahsedilen Bakanlar Kurulu Kararında delme ve yırtma işleminin eşyanın numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde yapılması gerektiğini hükmediyor.

Numune ithal eden şirketin iştigal alanı, iş hacmi, geçmiş karnesi ve numunenin kullanılacağı alana (çizim, üretim, sergi gibi) bakılarak bu işlemlerin yapılmayabileceğine inanıyorum. Mevzuat buna uygun.