Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
Son Güncelleme : 27.05.2020

Bu yazımızın konusunu ÖTV iadesine ilişkin temel ilkeler oluşturmaktadır. Yazımızda bahsedilen ilkeler ÖTV Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan esaslara dayanmaktadır.

1) ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. Örneğin, ÖTV mükellefinden satın alınan parfümün üçüncü kişiye satıldığı ve üçüncü kişi tarafından ihraç edildiği durumda üçüncü kişi ÖTV iadesi alamayacaktır.

2) ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV iade edilmez. Yukarıdaki parfüm örneğinde ÖTV mükellefinin faturasında ÖTV görünecek, ancak üçüncü kişiye yapılan satışa ait faturada ÖTV malın maliyetinin içine dahil edilmiş olacağından görünmeyecektir.

3) ÖTV'nin ithal aşamasında gümrük idaresine ödendiği ve ithal edilen malların ithalatçısı tarafından ihraç edildiği durumlarda ithalde ödenen ÖTV, ithalatçı ihracatçıya iade edilir. Örneğin, ithal edilen parfümün ithalatçı tarafından ihraç edildiği durumda gümrükte ödenen ÖTV iade edilecektir.

Başka bir ifadeyle, gümrük idaresine ÖTV ödenerek ithal edilen eşyaların hiçbir değişikliğe tabi tutulmaksızın ithalatçısı tarafından 1040 rejim kodundan açılan ihracat beyannamesi ile ihraç edildiği durumlarda ithalat esnasında gümrük idaresine ödenen ÖTV vergi dairesince iade edilebilecektir. 

4) ÖTV'yi gümrük idaresine ödeyen ithalatçıdan satın alınan malların ihraç edilmesi halinde ÖTV iade edilmemektedir. Yukarıdaki örneğe göre, ithalatçıdan parfümü satın alan kişinin ihracatı yaptığı durumlarda ÖTV iadesi söz konusu olmayacaktır.

5) ÖTV ödenerek satın alınan malların herhangi bir işlem görmeden, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde, bu mallar için yüklenilen ÖTV iade edilir. Örneğin, ÖTV mükellefinden satın alınan araçların, motor, şasi ve karoser gibi parçalara ayrılarak söz konusu parçalarının ihracatının yapılması durumunda, araç aynen ihraç edilmediği için ÖTV iadesi söz konusu olmayacaktır. (Özelge)

6) ÖTV ödenerek satın alınan maldan ÖTV'ye tabi olan veya olmayan bir mal üretilerek bu malın ihraç edilmesi halinde, imalatta kullanılan mal için ödenen ÖTV iade edilmemektedir. Örneğin ÖTV ödenerek satın alınan yağların iş makinesinin hidrolik sistemlerine konulduğu ve iş makinesi ihracatının gerçekleştiği durumlarda ÖTV iadesi olmayacaktır. (Özelge)