Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
06.10.2021

İhracat bedelini peşin tahsil ettik. Sonra ihracatı yapamadık. 3 ay sonra da parayı iade ettik. Banka KKDF istiyor. Ne yapacağız?

Evet maalesef böyle…

Maliye Bakanlığı'nın 70903105-165.01.03[272]-E.62668 sayılı 10.06.2016 tarihli özelgesine göre, bedeli peşin tahsil edilen ama ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle iade edilen paralar yurtdışından alınmış bir kredi gibi görülüyor.

KKDF mevzuatı artık güncellenmeli diye düşünüyorum. İthalat bedelini vadeli ödersen, ihracat bedelini peşin tahsil eder ve yukarıdaki gibi iade edersen KKDF alınıyor. Aslına bakarsanız dövize ihtiyacı olan Ülkemizin elindeki dövizi bir an önce yurtdışına transfer etmesini ya da peşin ihracat çalışılmamasını teşvik ediyor.