Sezen KAYA, Gümrük Müşaviri
09.12.2020

Türkiye’deki ihracatçı firmaların kayıtlı ihracatçı (REX) sistemine kayıt ve uygulama esaslarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Seri No 5 yayımlanmıştır.

Tebliğin kayıtlı ihracatçı sistemine başvuru başlıklı 3’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kayıt yaptırmak isteyen ihracatçı firmalarımızın aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir:

1. “https://lnkd.in/exQxSGD” internet adresinin başvuru ekranından, başvuru formu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulup iki nüsha çıktısı alınır.

2. Başvuru sahibi, çıktısını aldığı nüshaları ıslak imzalı olarak firmanın resmi ikametgah adresinin veya merkezinin bağlı olduğu ya da firma tarafından ihracat işleminin gerçekleştirileceği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim eder.

3. Belgelerin elektronik ortamda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 işgünü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

4. Nüshalarla birlikte başvuru sahibinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine kaydının bir örneği ile imza sirküleri de gönderilir.

Not: REX sisteminin amacını öğrenmek için buraya tıklayınız.