Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
24.03.2022

İthal edilen malların beyan edilen GTİP'i sonradan kontrollerde değişitirilebilmekte ve çok ağır yaptırımlar uygulanabilmektedir. Kimi durumlarda vergi farkı ve 3 kat ceza uygulanırken kimi durumlarda ön izin farkı nedeniyle gümrüklenmiş değerin 2 katı ceza uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Bu konuda Danıştay'ın mükellefleri rahatlatıcı bir kararı var. Danıştay 7. Dairenin Esas No : 2019/531 Karar No : 2021/818 kararında aşağıdaki ifadeler geçmektedir.

Fiziki kontroller yapıldıktan sonra ihtilafsız bir şekilde ithal edilen malların, sonradan fiziki kontrolü yapılmaksızın GTİP’ini değiştirmek hukuken yerinde değildir.”

Bu karara göre sonradan GTİP'in değiştirilmesi nedeniyle uygulanan cezalara karşı hukuki mücadele için kolları sıvamak gerek…..