Sezai Kaya, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Gümrük Yönetmeliği’nin 121/2 ve 3. maddeleri;

“(2) Eşyanın teslimine kadar;

a) Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat olarak belirlenmesinden,

b) Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

Önce beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz

(3) Beyanın kontrolü türü kırmızı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce düzeltme talebinde bulunulması halinde talep Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından yararlanma talebi olarak değerlendirilerek sistemde gerekli düzeltmeler yapılır. Beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden sonra düzeltme talebinde bulunulması halinde ise düzeltme talepleri kabul edilmeyerek 192 ve 193 üncü maddeler uygulanır”

Hükümlerini amirdir.

Bu durumda; tescil onay birleşmesi sonrası bahse konu hükümlerin aşağıdaki şekilde yorumlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sarı Hat;

Tescil sonrası muayene hattı sarı olarak belirlenen beyannameler için;

1- Muayene memuruna götürülmeden önce veya,

2- Muayene memuruna götürülmesine karşılık herhangi bir tespit yapılmadan önce

Düzeltme talebinde bulunulması halinde herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.

Muayene memurunca tespit yapıldığı takdirde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun genel esaslarına göre (duruma göre 234 veya 235. maddeleri) cezai işlem uygulanacaktır.

Kırmızı Hat;

Tescil sonrası muayene hattı kırmızı olarak belirlenen beyannameler için;

1- Muayene memurunca eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce düzeltme talebinde bulunulması halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234/3. maddesi uygulanmalıdır.

2- Buna göre beyanname muayene memuruna götürülmeden önce veya muayene memurunca herhangi bir tespit yapılmadan önce düzeltme talebinde bulunulması sonucu değiştirmeyecektir.

Sonuç;

Gelinen noktada, Yönetmeliğin 121/2-a maddesinin tescil onay birleşmesi sonrası işlevsiz kaldığı, bu nedenle kırmızı hatta düşen beyannameler için herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan düzeltme talebinde bulunma hakkının ortadan kalktığı, birleşme sonrası iş akışına uygun ve herhangi bir boşluk bırakmayacak (örneğin muayene memuruna beyannamenin teslim edildiği tarih, saat ve dakikayı kayıt altına alan bir sistemin kurulması gibi) şekilde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu mütalaa edilmektedir.

Not: Bu yazı 10.07.2017 tarihinde Gümrük TV’de yayınlanmış Tescil Ve Onay Birleşmesi Sonrası Beyannamede Düzeltme başlıklı makalemizin farklı yorumlanması nedeniyle yeniden kaleme alınmıştır.