Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

23.03.2023

SORU:

Çin Halk Cumhuriyeti’nden mal aldık, Amerika’ya sattık. Mal doğrudan Amerika’ya gitti. Malı aldığımız yerin görünmesini istemiyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti’nden aldığımız menşe şahadetnamesi ile Türkiye’de yeni bir menşe şahadetnamesi düzenleyebilir miyiz?

CEVAP:

Gümrük Yönetmeliği’nin 42. maddesine göre Türkiye’den ihraç edilmeyen mallar için Türkiye makamlarınca menşe şahadetnamesi düzenlenmesi mümkün değildir.