Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

07.08.2023

SORU
V sayılı listeden mal ithal ediyoruz. Bu liste biliyorsunuz gümrükte vergi muafiyeti/indirimi sağlayan liste. Bu listede eşyaların teknik özellikleri var ve ithal ettiğimiz eşyaların bu teknik özellikleri taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için her ithalatta akredite kuruluşlardan, üniversitelerden rapor isteniyor. Haliyle bu durum eşyaların beklemesi demek, raporlama maliyetleri demek. Aynı eşyayı sürekli ithal ediyoruz ve sürekli aynı raporları alıyoruz. Daha önce aldığımız raporları emsal kullanamaz mıyız?

CEVAP
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 03.08.2022 tarihli 87758973 sayılı yazısına göre V sayılı liste uygulamasında en fazla 1 yıl öncesine dayanan emsal raporlar kullanılabilir.