Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
03.04.2019

Mevzuat:

Gümrük Yönetmeliğinin 416. maddesine göre;

a) Kara ve demir yoluyla çıkışlarda, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından yabancı bir ülkeye eşya fiilen çıktığı veya serbest bölgeye fiilen girdiği,

b) Deniz ve hava yoluyla çıkışlarda, eşyanın yüklendiği deniz veya hava taşıtının hareket ettiği,

An ihracat beyannamesi kapanır (intaç tarihi belli olur) ve beyannamenin kapandığı anın içinde bulunulduğu ay ihracat istisnası KDV beyannamesinde, ihracattan doğan gelir de kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilebilir hale gelir.

Vaka:

31.12.2018 tarihinde saat 23:45’te gemi limanda manevraya başlar ve 01.01.2019 tarihinde saat 00:17’de gemi limandan ayrılır. 

Yukarıda bahsedilen mevzuata göre;

–       İhracat beyannamesi hangi an kapanmalı?

–       Geminin manevraya başlaması hareket etmesi demek midir?

Bu soruların cevabına göre, yapılan ihracatın 2018 Aralık ayının mı 2019 Ocak ayının mı KDV beyannamesinde, aynı şekilde ihracattan doğan gelirin 2018 yılının mı 2019 yılının mı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edileceği belli olacaktır. %22 oranında kurumlar vergisinin içinde bulunulan yıl ödenmesi ile 1 yıl sonra ödenmesi arasında paranın zaman maliyeti dikkate alındığında konunun önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Not: Bizim görüşümüz geminin manevraya başlamasıyla beyannamenin kapanması gerektiği yönündedir.