Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Dr. Arif AYLUÇTARHAN ile kaleme aldığımız kitabın içindekiler kısmı aşağıdaki şekildedir. Kitabın basımı ve dağıtımını İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üstlendi. Kitabımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER
1 – GİRİŞ
2 – DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR
3 – İTHALAT VE İHRACAT SÜRECİ
3.1 – İthalat Süreci
3.2 – İhracat Süreci
4 – SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
4.1 – Ödeme Şekillerine İlişkin Kayıtlar
4.1.1 – Akreditifli Ödeme:
4.1.2 – Peşin Ödeme
4.1.2.1 – Cari Hesap İşleyişi
4.1.2.2 – Cari Hesap Bakiyesinin KKDF Yönüyle Önemi
4.1.3 – Mal Mukabili Ödeme
4.1.4 – Vesaik Mukabili Ödeme
4.1.5 – Kabul Kredili Ödeme
4.1.6 – Bağlı Muamele
4.1.7 – Özel Takas
4.2 – İthalat İçin Yapılan Masraflar
4.3 – Malın Stoklara Alınması
4.4 – İthal Edilen Malın Maliyeti
4.5 – Gümrükte Ödenen Vergiler
4.6 – Bedelsiz İthalat
4.7 – Royalti ve Lisans Bedeli
4.8 – İthal Edilen Makine İçin Kurulum Masrafları
4.9 – İthal Edilen Eşyanın Üretimine Alıcının Sağladığı Katkılar
4.9.1 – Hammadde Gönderilmesi
4.9.2 – Mühendislik, Tasarım, Yazılım
4.9.3 – Kalıp Bedelleri
4.10 – Kırdırma Bedeli Ödenmesi
4.11 – İskontolar
4.11.1 – Miktar İskontosu
4.11.2 – Peşin Ödeme İskontosu
4.11.3 – Bedelsiz Mal Gönderilmesi
4.12 – Gözetim veya Nezaret Giderleri
4.13 – Tellâliye Ödemesi
4.14 – Satış Komisyonları
4.15 – Satın Alma Komisyonu
4.16 – Elleçleme Giderleri
4.17 – Faiz Giderleri
4.18 – Fiyat Farkı Ödemeleri
4.19 – Vade Farkı Ödemeleri
4.19.1 – Mal Alış Sırasında Belli Olan Vade Farkları
4.19.2 – Zamanında Ödeme Yapılmaması Nedeniyle Oluşan Vade Farkları
4.20 – Kalite Farkı Ödemeleri
4.21 – Hâsılat Payı İntikali
4.22 – Çoğaltma Hakkı Ödemeleri
4.23 – Kur Farkları
4.24 – Dağıtım ve Tekrar Satış Hakları İçin Yapılan Ödemeleri
4.25 – Credit-Debit Note (Alacak-Borç Notu) Uygulamaları
4.26 – Veri ya da Komut Yüklü Taşıyıcı Ortam İthalleri
4.26.1 – Ticari Mal Olarak Program İthali
4.26.2 – Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Olarak Program İthali
4.26.3 – Aktivasyon Şifresi Ödemesi
4.26.4 – Güncelleme Ödemesi
4.27 – Boru Hattı ve Elektrik Telleri İle İthal Edilen Mallar
4.28 – Gözetim Fiyatına Tabi Mallar
5 – DAHİLDE İŞLEME REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
5.1 – Şartlı Muafiyet Sistemine Örnek Muhasebe Kaydı
5.1.1 – Eşyanın Mülkiyetinin Geçtiği Durumlar
5.1.1.1 – Eşdeğer Eşya Alımı
5.1.1.2 – Yurtiçi Alımların Kaydı
5.1.1.2.1 – Alım Yapan Firmanın Kayıtları
5.1.1.2.2 – Satış Yapan Firmanın Kayıtları
5.1.1.3 – İthal Edilen Hammaddelerin İşletmenin Kendi Tesisinde İşlenmesi
5.1.1.4 – İşleme Faaliyetinin Fason/Yan Sanayiciye Yaptırılması
5.1.1.5 – Fason İşlem Yapan İşletmenin/Yan Sanayicinin Kayıtları
5.1.1.6 – İhracatın Kaydı
5.1.1.7 – Telafi Edici Vergi Ödenmesi
5.1.1.8 – Teminatın Geri Alınması
5.1.1.9 – İkincil İşlem Görmüş Ürün Kayıtları
5.1.2 – Eşyanın Mülkiyetinin Geçmediği Durumlar
5.2 – Geri Ödeme Sistemine Örnek Muhasebe Kaydı
6 – GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
6.1 – Tam Muafiyet Kapsamı İthalat ve Teminat Verilmesi
6.2 – Kısmı Muafiyet Kapsamında Vergi Ödenmesi
6.3 – Kira Ödenmesi
6.4 – İhracat ve Teminatın Geri Alınması
6.5 – Leasing Kapsamı Geçici İthalat
7 – ANTREPO REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
7.1 – Eşyanın Antrepoya Konması
7.2 – Eşyanın Antrepoda Devredilmesi
7.3 – Antrepo Faturasının Durumu
7.4 – Antrepo İşleticisinin Kayıtları
7.5 – Antrepo Kuruluş ve Açılış Masrafları
8 – HARİÇTE İŞLEME REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
8.1 – İşleme Amaçlı Hariçte İşleme
8.2 – Tamirat veya Yenileme Amaçlı Hariçte İşleme
9 – İHRACAT REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
9.1 – Normal İhracat
9.2 – Ödeme Şekillerine Göre İhracat Kayıtları
9.2.1 – Peşin Ödeme
9.2.2 – Mal Mukabili Ödeme:
9.2.3 – Vesaik Mukabili Ödeme:
9.2.4 – Akreditifli Ödeme:
9.2.5 – Kabul Kredili İhracat
9.2.6 – Bağlı Muamele
9.2.7 – Özel Takas
9.3 – İhraç Kayıtlı Satış
9.4 – İhraç Kayıtlı Alış
9.5 – İhraç Kayıtlı Satışlarda Kur Farkları
9.5.1 – İmalatçı Aleyhine Kur Farkları
9.5.2 – İmalatçı Lehine Kur Farkları
9.6 – Bedelsiz İhracat
9.7 – Kısım Kısım İhracat
9.8 – Konsinye İhracat
9.9 – Geçici İhracat
9.10 – İhracat İçin Yapılan Masraflar
9.11 – Reklamasyon Giderleri
9.12 – Geri Gelen Eşya
9.13 – İhracat Komisyonları
10 – TRANSİT REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
10.1 – İthal Edilecek Eşyada Transit Rejimi
10.2 – İhraç Edilecek Eşyada Transit Rejimi
11 – GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ
11.1 – Hammadde Getirilmesi
11.2 – İşleme Faaliyeti
11.3 – İthalat ve İkincil Ürünlerin Satışı
12 – KDV İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI
12.1 – İndirim Mekanizması
12.2 – Nakden KDV İadesi
12.3 – Mahsuben KDV İadesi
13 – ÖTV İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI
13.1 – ÖTV’ye Tabi Mal İthalatı
13.1.1 – ÖTV’nin Gümrüğe Ödenmesi
13.1.2 – ÖTV’nin Vergi Dairesine Ödenmesi
13.2 – İndirim Mekanizması
13.2.1 – İç Piyasadan Tedarik Halinde İndirim Mekanizması
13.2.2 – İthalat Halinde İndirim Mekanizması
13.3 – ÖTV Tecil-Terkin Kapsamında İthalat
13.4 – İhracat İstisnası
13.5 – İhraç Kayıtlı Satış
13.6 – İhraç Kayıtlı Alış
14 – ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI
14.1 – Uluslararası Teslim Şekillerinin Tarihçesi
14.2 – Teslim Şekilleri Tablosu
14.3 – Ex Works Teslim
14.4 – FCA Teslim
14.5 – FAS Teslim
14.6 – FOB Teslim
14.7 – CFR Teslim
14.8 – CPT Teslim
14.9 – CIF Teslim
14.10 – CIP Teslim
14.11 – DAT Teslim
14.12 – DAP TESLİM
14.13 – DDP Teslim
15 – GERİ VERME VEYA KALDIRMA MUHASEBE KAYITLARI
15.1 – Vergilerin Kaldırılması
15.2 – Vergilerin Geri Alınması
16 – MAHRECE İADE İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI
17 – TRANSİT TİCARET MUHASEBE KAYITLARI
17.1 – Türkiye’ye Gelmeden Transit Ticaret
17.2 – Türkiye’ye Getirilen Malda Transit Ticaret
18 – SERBESTBÖLGELER VE MUHASEBE KAYITLARI
18.1 – Serbest Bölgelere Türkiye’den Mal Teslimi
18.2 – Serbest Bölgelere Yurtdışından Mal Getirilmesi
18.3 – Serbest Bölgelerden Mal İthali
18.4 – Serbest Bölgelerden Yurtdışına Mal Gönderilmesi
18.5 – Serbest Bölge Giriş – Çıkış Fonları
19 – GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILAN EK TAHAKKUK VE CEZALARIN MUHASEBE KAYITLARI
19.1 – Beyanname Kapanmadan Uygulanan Ek Tahakkuk ve Cezalar
19.2 – Beyannamenin Kapanmasının Ardından Uygulanan Ek Tahakkuk ve Cezalar
19.2.1 – Aynı Hesap Dönemi İçinde Gelen Ek Tahakkuk ve Cezalar
19.2.2 – Sonraki Hesap Dönemleri İçinde Gelen Ek Tahakkuk ve Cezalar
20 – TASFİYELİK HALE GELEN MALLARIN MUHASEBE KAYITLARI
21 – GÜMRÜKTE ZAYİ OLAN MALLARIN MUHASEBE KAYITLARI
21.1 – İthale Konu Mallar
21.2 – İhracata Konu Mallar
21.2.1 – Türkiye’den Çıkış Yapmış Mallar
21.2.2 – Türkiye’den Çıkış Yapmamış Mallar
22 – YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE MUHASEBE KAYITLARI
23 – HİZMET İTHALİ VE MUHASEBE KAYITLARI
24 – HİZMET İHRACI VE MUHASEBE KAYITLARI
25 – SONUÇ