VERGİ VE GÜMRÜK MEVZUATI DAHİL DIŞ TİCARET MUHASEBESİ (Yeni Kitabımız)

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Dr. Arif AYLUÇTARHAN ile kaleme aldığımız kitabın içindekiler kısmı aşağıdaki şekildedir. Kitabın basımı ve dağıtımını İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üstlendi. Kitabımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER
1 – GİRİŞ
2 – DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR
3 – İTHALAT VE İHRACAT SÜRECİ
3.1 – İthalat Süreci
3.2 – İhracat Süreci
4 – SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
4.1 – Ödeme Şekillerine İlişkin Kayıtlar
4.1.1 – Akreditifli Ödeme:
4.1.2 – Peşin Ödeme
4.1.2.1 – Cari Hesap İşleyişi
4.1.2.2 – Cari Hesap Bakiyesinin KKDF Yönüyle Önemi
4.1.3 – Mal Mukabili Ödeme
4.1.4 – Vesaik Mukabili Ödeme
4.1.5 – Kabul Kredili Ödeme
4.1.6 – Bağlı Muamele
4.1.7 – Özel Takas
4.2 – İthalat İçin Yapılan Masraflar
4.3 – Malın Stoklara Alınması
4.4 – İthal Edilen Malın Maliyeti
4.5 – Gümrükte Ödenen Vergiler
4.6 – Bedelsiz İthalat
4.7 – Royalti ve Lisans Bedeli
4.8 – İthal Edilen Makine İçin Kurulum Masrafları
4.9 – İthal Edilen Eşyanın Üretimine Alıcının Sağladığı Katkılar
4.9.1 – Hammadde Gönderilmesi
4.9.2 – Mühendislik, Tasarım, Yazılım
4.9.3 – Kalıp Bedelleri
4.10 – Kırdırma Bedeli Ödenmesi
4.11 – İskontolar
4.11.1 – Miktar İskontosu
4.11.2 – Peşin Ödeme İskontosu
4.11.3 – Bedelsiz Mal Gönderilmesi
4.12 – Gözetim veya Nezaret Giderleri
4.13 – Tellâliye Ödemesi
4.14 – Satış Komisyonları
4.15 – Satın Alma Komisyonu
4.16 – Elleçleme Giderleri
4.17 – Faiz Giderleri
4.18 – Fiyat Farkı Ödemeleri
4.19 – Vade Farkı Ödemeleri
4.19.1 – Mal Alış Sırasında Belli Olan Vade Farkları
4.19.2 – Zamanında Ödeme Yapılmaması Nedeniyle Oluşan Vade Farkları
4.20 – Kalite Farkı Ödemeleri
4.21 – Hâsılat Payı İntikali
4.22 – Çoğaltma Hakkı Ödemeleri
4.23 – Kur Farkları
4.24 – Dağıtım ve Tekrar Satış Hakları İçin Yapılan Ödemeleri
4.25 – Credit-Debit Note (Alacak-Borç Notu) Uygulamaları
4.26 – Veri ya da Komut Yüklü Taşıyıcı Ortam İthalleri
4.26.1 – Ticari Mal Olarak Program İthali
4.26.2 – Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Olarak Program İthali
4.26.3 – Aktivasyon Şifresi Ödemesi
4.26.4 – Güncelleme Ödemesi
4.27 – Boru Hattı ve Elektrik Telleri İle İthal Edilen Mallar
4.28 – Gözetim Fiyatına Tabi Mallar
5 – DAHİLDE İŞLEME REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
5.1 – Şartlı Muafiyet Sistemine Örnek Muhasebe Kaydı
5.1.1 – Eşyanın Mülkiyetinin Geçtiği Durumlar
5.1.1.1 – Eşdeğer Eşya Alımı
5.1.1.2 – Yurtiçi Alımların Kaydı
5.1.1.2.1 – Alım Yapan Firmanın Kayıtları
5.1.1.2.2 – Satış Yapan Firmanın Kayıtları
5.1.1.3 – İthal Edilen Hammaddelerin İşletmenin Kendi Tesisinde İşlenmesi
5.1.1.4 – İşleme Faaliyetinin Fason/Yan Sanayiciye Yaptırılması
5.1.1.5 – Fason İşlem Yapan İşletmenin/Yan Sanayicinin Kayıtları
5.1.1.6 – İhracatın Kaydı
5.1.1.7 – Telafi Edici Vergi Ödenmesi
5.1.1.8 – Teminatın Geri Alınması
5.1.1.9 – İkincil İşlem Görmüş Ürün Kayıtları
5.1.2 – Eşyanın Mülkiyetinin Geçmediği Durumlar
5.2 – Geri Ödeme Sistemine Örnek Muhasebe Kaydı
6 – GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
6.1 – Tam Muafiyet Kapsamı İthalat ve Teminat Verilmesi
6.2 – Kısmı Muafiyet Kapsamında Vergi Ödenmesi
6.3 – Kira Ödenmesi
6.4 – İhracat ve Teminatın Geri Alınması
6.5 – Leasing Kapsamı Geçici İthalat
7 – ANTREPO REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
7.1 – Eşyanın Antrepoya Konması
7.2 – Eşyanın Antrepoda Devredilmesi
7.3 – Antrepo Faturasının Durumu
7.4 – Antrepo İşleticisinin Kayıtları
7.5 – Antrepo Kuruluş ve Açılış Masrafları
8 – HARİÇTE İŞLEME REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
8.1 – İşleme Amaçlı Hariçte İşleme
8.2 – Tamirat veya Yenileme Amaçlı Hariçte İşleme
9 – İHRACAT REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
9.1 – Normal İhracat
9.2 – Ödeme Şekillerine Göre İhracat Kayıtları
9.2.1 – Peşin Ödeme
9.2.2 – Mal Mukabili Ödeme:
9.2.3 – Vesaik Mukabili Ödeme:
9.2.4 – Akreditifli Ödeme:
9.2.5 – Kabul Kredili İhracat
9.2.6 – Bağlı Muamele
9.2.7 – Özel Takas
9.3 – İhraç Kayıtlı Satış
9.4 – İhraç Kayıtlı Alış
9.5 – İhraç Kayıtlı Satışlarda Kur Farkları
9.5.1 – İmalatçı Aleyhine Kur Farkları
9.5.2 – İmalatçı Lehine Kur Farkları
9.6 – Bedelsiz İhracat
9.7 – Kısım Kısım İhracat
9.8 – Konsinye İhracat
9.9 – Geçici İhracat
9.10 – İhracat İçin Yapılan Masraflar
9.11 – Reklamasyon Giderleri
9.12 – Geri Gelen Eşya
9.13 – İhracat Komisyonları
10 – TRANSİT REJİMİ MUHASEBE KAYITLARI
10.1 – İthal Edilecek Eşyada Transit Rejimi
10.2 – İhraç Edilecek Eşyada Transit Rejimi
11 – GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ
11.1 – Hammadde Getirilmesi
11.2 – İşleme Faaliyeti
11.3 – İthalat ve İkincil Ürünlerin Satışı
12 – KDV İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI
12.1 – İndirim Mekanizması
12.2 – Nakden KDV İadesi
12.3 – Mahsuben KDV İadesi
13 – ÖTV İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI
13.1 – ÖTV’ye Tabi Mal İthalatı
13.1.1 – ÖTV’nin Gümrüğe Ödenmesi
13.1.2 – ÖTV’nin Vergi Dairesine Ödenmesi
13.2 – İndirim Mekanizması
13.2.1 – İç Piyasadan Tedarik Halinde İndirim Mekanizması
13.2.2 – İthalat Halinde İndirim Mekanizması
13.3 – ÖTV Tecil-Terkin Kapsamında İthalat
13.4 – İhracat İstisnası
13.5 – İhraç Kayıtlı Satış
13.6 – İhraç Kayıtlı Alış
14 – ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI
14.1 – Uluslararası Teslim Şekillerinin Tarihçesi
14.2 – Teslim Şekilleri Tablosu
14.3 – Ex Works Teslim
14.4 – FCA Teslim
14.5 – FAS Teslim
14.6 – FOB Teslim
14.7 – CFR Teslim
14.8 – CPT Teslim
14.9 – CIF Teslim
14.10 – CIP Teslim
14.11 – DAT Teslim
14.12 – DAP TESLİM
14.13 – DDP Teslim
15 – GERİ VERME VEYA KALDIRMA MUHASEBE KAYITLARI
15.1 – Vergilerin Kaldırılması
15.2 – Vergilerin Geri Alınması
16 – MAHRECE İADE İŞLEMLERİNİN MUHASEBE KAYITLARI
17 – TRANSİT TİCARET MUHASEBE KAYITLARI
17.1 – Türkiye’ye Gelmeden Transit Ticaret
17.2 – Türkiye’ye Getirilen Malda Transit Ticaret
18 – SERBESTBÖLGELER VE MUHASEBE KAYITLARI
18.1 – Serbest Bölgelere Türkiye’den Mal Teslimi
18.2 – Serbest Bölgelere Yurtdışından Mal Getirilmesi
18.3 – Serbest Bölgelerden Mal İthali
18.4 – Serbest Bölgelerden Yurtdışına Mal Gönderilmesi
18.5 – Serbest Bölge Giriş – Çıkış Fonları
19 – GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILAN EK TAHAKKUK VE CEZALARIN MUHASEBE KAYITLARI
19.1 – Beyanname Kapanmadan Uygulanan Ek Tahakkuk ve Cezalar
19.2 – Beyannamenin Kapanmasının Ardından Uygulanan Ek Tahakkuk ve Cezalar
19.2.1 – Aynı Hesap Dönemi İçinde Gelen Ek Tahakkuk ve Cezalar
19.2.2 – Sonraki Hesap Dönemleri İçinde Gelen Ek Tahakkuk ve Cezalar
20 – TASFİYELİK HALE GELEN MALLARIN MUHASEBE KAYITLARI
21 – GÜMRÜKTE ZAYİ OLAN MALLARIN MUHASEBE KAYITLARI
21.1 – İthale Konu Mallar
21.2 – İhracata Konu Mallar
21.2.1 – Türkiye’den Çıkış Yapmış Mallar
21.2.2 – Türkiye’den Çıkış Yapmamış Mallar
22 – YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE MUHASEBE KAYITLARI
23 – HİZMET İTHALİ VE MUHASEBE KAYITLARI
24 – HİZMET İHRACI VE MUHASEBE KAYITLARI
25 – SONUÇ


Yorum Ekle

Ad soyad ve email girmeniz mecburi değildir.