Muharrem DUYMAZ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
29.12.2020

1-  YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS -AEO) NEDİR?

Gümrük işlemlerine ilişkin olarak, gerekli koşulların ve şartların sağlanması durumunda, bazı basitleştirilmiş uygulamalardan ve kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından verilen uluslararası belgedir.

2-  YYS ŞARTLARI NELERDİR?

  • En az 3 yıldır faaliyette bulunmak
  • En az 100 adet beyanda bulunmak (son bir yıl içerisinde; ithalat, ihracat, transit, tır karnesi, özet beyan)
  • ISO 9001 ve 27001 belgelerine sahip olmak
- Akredite kuruluştan alınmış olmalı
 
- Gümrük ve dış ticaret işlemi gerçekleştirilen tüm tesislere ilişkin alınmış olmalı
 
- Kapsam yönetmelikte istenen şekilde olmalı

ISO 9001 Kapsamı:
Gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri

ISO 27001 Kapsamı:
Gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemleri

 

 

  • Güvenirlilik
- Yönetim kurulu üyeleri, %10 ve daha fazla paya sahip gerçek kişiler ile imzaya yetkili kişilerin yönetmelikte sıralanan kanunlardan ceza almamak
 
- Gümrük Kanunu, KDV ve ÖTV’de belli ceza limitlerini aşmamak
 
- Vergi borcunun bulunmaması
 
- SGK prim borcunun bulunmaması

 

 

  • Ticari kayıtların güvenirliği ve izlenebilirliğini sağlamak
- Muhasebe ve Lojistik ERP programında izlenebilirlik
 
- Fiziki ticari evraklarda kayıtların güvenirliği ve izlenebilirliği

 

 

  • Mali yeterlilik

- 3 yıllık karşılaştırmalı YMM raporu

  • Emniyet ve güvenliğin sağlanması

- Tesis güvenliğinin sağlanması

3-  YYS BAŞVURUSU İÇİN EK KOŞUL VAR MIDIR?

Ek koşul olarak, 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere yukarıdaki koşulların yanında, aşağıdaki koşullardan en az birine de sahip olmanız gerekmektedir;

- Kapasite raporunun bulunması
 
- Ekspertiz raporunun bulunması
 
- Asgari 5 milyon USD fiili ihracat
 
- Asgari 20 milyon USD ithalat
 
- Asgari 20 milyon USD ihracat + ithalat
 
- Grup ithalatçıları için YMM raporu hazırlanması 
 
- AR-GE merkezi belgesi sahibi olması
 
- Uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olmak
 
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce gönderici olarak belirlenmek veya verilen belgeye sahip olmak

 

 

4-  YYS’NİN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR NELERDİR?

- İthalatta/İhracatta Yeşil Hat Yetkisi
 
- İthalatta Yerinde Gümrükleme
 
- İhracatta Yerinde Gümrükleme
 
- İzinli Gönderici
 
- İzinli Alıcı
 
- Varış Öncesi Gümrükleme
 
- Daha Az ve Öncelikli Kontrol
 
- Eksik Belge ile Beyan
 
- Kısmi Teminat
 
- Götürü Teminat
 
- ATR Düzenleme İzni
 
- Eşyanın Fatura Kıymetine Bakmaksızın Fatura Beyanı Düzenleyebilme
 
- Taşıt Üstü İşlem
 
- Gümrük Müşavirliği Ücret İndirimi
 
- 6 Ay Süreli Tahlil İbraz Edebilme
 
- Yeşil Hatta İşlem Gören İhracat Beyannamesine Belge Eklememe
 
- Yeşil Hatta İşlem Gören İthalat Beyannamesine Belge Ekleme
 
- Tahlil Sonuçlarını Almadan Eşyayı Teslim Alabilme
 
- Petrol ve Türevlerini Konşimento İbraz Etmeksizin Teslim Alabilme
 
- Ambalajların Yeniden İhracında Ayniyet Tespiti Yapılmaması
 
- Geçici İthalatta/İhracatta Ayniyet Kolaylığı
 
- İhracatta Kıymet Araştırmasından Muafiyet
 
- Antrepoda Farklı Beyanname Muhteviyatı Eşyayı Bir Arada Depolayabilme
 
- 24 Aydan Fazla Geçici İthalat Hakkı
 
- Azaltılmış Zorunlu Bilgilerden Oluşan Özet Beyan Verme Kolaylığı
 
- Özet Beyanda Daha Az ve Öncelikli Kontrol

 

 

5-  YYS’NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

- Uluslararası platformda geçerliliği olan bir belge olması itibar göstergesidir.
 
- Şirketinizi global anlamda rekabetçiliği ve tercih edilebilirlikleri artar.
 
- Firma iç kontrol süreçleri gümrük ve dış ticaret açısından daha kontrol edilebilir, şeffaf ve kurumsal yapıya kavuşur.
 
- Firmanın güvenlik sistemi daha güçlü ve sistematik hale gelir.
 
- YYS sahibi firmalar daha hızlı ticaret yapabilme kapasitesine sahip olduğu için, eşyanın hızla üretime sokulmasını sağlar.
 
- Gümrüğe gidilmemesi, ardiye ücreti ödenmemesi, süreçlerin azalması nedeniyle maliyetler azalır.
 
- Firmaların gümrük işlemleri açısından öngörülebilirlik seviyeleri artar. Gümrük işlemlerinin ne kadar sürede bitirilebileceği, dolayısıyla sevkiyat süreleri önceden bilinebilir.

 

 

6-  YYS’NİN FİRMALARA GETİRMİŞ OLDUĞU YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?

- En az yılda 1 defa gümrük işlemlerinin sonradan kontrol denetimine tabi tutulması ve denetim sonucunda Yıllık Faaliyet Raporu’nun hazırlanması
 
- 5 yılda bir soru formunun güncellenmesi ve Bakanlığa sunulması
 
- Sertifika bilgilerinde veya tesislerde değişiklik olması halinde bildirimlerin yapılması