Muharrem DUYMAZ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
29.12.2020

1-  YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS -AEO) NEDİR?

Gümrük işlemlerine ilişkin olarak, gerekli koşulların ve şartların sağlanması durumunda, bazı basitleştirilmiş uygulamalardan ve kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından verilen uluslararası belgedir.

2-  YYS ŞARTLARI NELERDİR?

  • En az 3 yıldır faaliyette bulunmak
  • En az 100 adet beyanda bulunmak (son bir yıl içerisinde; ithalat, ihracat, transit, tır karnesi, özet beyan)
  • ISO 9001 ve 27001 belgelerine sahip olmak
– Akredite kuruluştan alınmış olmalı
 
– Gümrük ve dış ticaret işlemi gerçekleştirilen tüm tesislere ilişkin alınmış olmalı
 
– Kapsam yönetmelikte istenen şekilde olmalı

ISO 9001 Kapsamı:
Gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri

ISO 27001 Kapsamı:
Gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemleri

 

 

  • Güvenirlilik
– Yönetim kurulu üyeleri, %10 ve daha fazla paya sahip gerçek kişiler ile imzaya yetkili kişilerin yönetmelikte sıralanan kanunlardan ceza almamak
 
– Gümrük Kanunu, KDV ve ÖTV’de belli ceza limitlerini aşmamak
 
– Vergi borcunun bulunmaması
 
– SGK prim borcunun bulunmaması

 

 

  • Ticari kayıtların güvenirliği ve izlenebilirliğini sağlamak
– Muhasebe ve Lojistik ERP programında izlenebilirlik
 
– Fiziki ticari evraklarda kayıtların güvenirliği ve izlenebilirliği

 

 

  • Mali yeterlilik

– 3 yıllık karşılaştırmalı YMM raporu

  • Emniyet ve güvenliğin sağlanması

– Tesis güvenliğinin sağlanması

3-  YYS BAŞVURUSU İÇİN EK KOŞUL VAR MIDIR?

Ek koşul olarak, 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere yukarıdaki koşulların yanında, aşağıdaki koşullardan en az birine de sahip olmanız gerekmektedir;

– Kapasite raporunun bulunması
 
– Ekspertiz raporunun bulunması
 
– Asgari 5 milyon USD fiili ihracat
 
– Asgari 20 milyon USD ithalat
 
– Asgari 20 milyon USD ihracat + ithalat
 
– Grup ithalatçıları için YMM raporu hazırlanması 
 
– AR-GE merkezi belgesi sahibi olması
 
– Uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olmak
 
– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce gönderici olarak belirlenmek veya verilen belgeye sahip olmak

 

 

4-  YYS’NİN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR NELERDİR?

– İthalatta/İhracatta Yeşil Hat Yetkisi
 
– İthalatta Yerinde Gümrükleme
 
– İhracatta Yerinde Gümrükleme
 
– İzinli Gönderici
 
– İzinli Alıcı
 
– Varış Öncesi Gümrükleme
 
– Daha Az ve Öncelikli Kontrol
 
– Eksik Belge ile Beyan
 
– Kısmi Teminat
 
– Götürü Teminat
 
– ATR Düzenleme İzni
 
– Eşyanın Fatura Kıymetine Bakmaksızın Fatura Beyanı Düzenleyebilme
 
– Taşıt Üstü İşlem
 
– Gümrük Müşavirliği Ücret İndirimi
 
– 6 Ay Süreli Tahlil İbraz Edebilme
 
– Yeşil Hatta İşlem Gören İhracat Beyannamesine Belge Eklememe
 
– Yeşil Hatta İşlem Gören İthalat Beyannamesine Belge Ekleme
 
– Tahlil Sonuçlarını Almadan Eşyayı Teslim Alabilme
 
– Petrol ve Türevlerini Konşimento İbraz Etmeksizin Teslim Alabilme
 
– Ambalajların Yeniden İhracında Ayniyet Tespiti Yapılmaması
 
– Geçici İthalatta/İhracatta Ayniyet Kolaylığı
 
– İhracatta Kıymet Araştırmasından Muafiyet
 
– Antrepoda Farklı Beyanname Muhteviyatı Eşyayı Bir Arada Depolayabilme
 
– 24 Aydan Fazla Geçici İthalat Hakkı
 
– Azaltılmış Zorunlu Bilgilerden Oluşan Özet Beyan Verme Kolaylığı
 
– Özet Beyanda Daha Az ve Öncelikli Kontrol

 

 

5-  YYS’NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

– Uluslararası platformda geçerliliği olan bir belge olması itibar göstergesidir.
 
– Şirketinizi global anlamda rekabetçiliği ve tercih edilebilirlikleri artar.
 
– Firma iç kontrol süreçleri gümrük ve dış ticaret açısından daha kontrol edilebilir, şeffaf ve kurumsal yapıya kavuşur.
 
– Firmanın güvenlik sistemi daha güçlü ve sistematik hale gelir.
 
– YYS sahibi firmalar daha hızlı ticaret yapabilme kapasitesine sahip olduğu için, eşyanın hızla üretime sokulmasını sağlar.
 
– Gümrüğe gidilmemesi, ardiye ücreti ödenmemesi, süreçlerin azalması nedeniyle maliyetler azalır.
 
– Firmaların gümrük işlemleri açısından öngörülebilirlik seviyeleri artar. Gümrük işlemlerinin ne kadar sürede bitirilebileceği, dolayısıyla sevkiyat süreleri önceden bilinebilir.

 

 

6-  YYS’NİN FİRMALARA GETİRMİŞ OLDUĞU YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?

– En az yılda 1 defa gümrük işlemlerinin sonradan kontrol denetimine tabi tutulması ve denetim sonucunda Yıllık Faaliyet Raporu’nun hazırlanması
 
– 5 yılda bir soru formunun güncellenmesi ve Bakanlığa sunulması
 
– Sertifika bilgilerinde veya tesislerde değişiklik olması halinde bildirimlerin yapılması