Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
09.02.2022

7256 sayılı sayılı Kanun kapsamındaki yurtdışı varlık affının süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılınca yurtdışından yolcu beraberi nakit getirilmesine ilişkin sorular arttı.

Nakit kontrolleri Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 2016/1 sayılı Genelgesine göre yapılır. Genelgenin temel ilkeleri 32 sayılı Karar’a dayanır.

Genelgeye göre; aşağıdaki paralar banka kanalıyla getirilmek zorundadır.

  • Yurt dışından temin edilen krediler
  • Kişisel sermaye niteliğindeki kıymetler
  • Ham elmas ihraç bedelleri  

Bunların dışında kalan paralar yolcu beraberi nakit şeklinde getirilebilir.

Yurt dışından temin edilen krediler ve kişisel sermaye niteliğindeki kıymetler hariç olmak üzere, mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya bankacılık sistemi vasıtası ile getirilenler hariç olmak üzere diğer kaynaklardan temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakit “Nakit Beyan Formu” ile gümrük idaresine beyan edilebilir.

Kişisel sermaye hareketleri neler olabilir?

Genelgede kişisel sermaye hareketleri; kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin veya güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal, göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarının tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları olarak sayılmaktadır.