Sezai Kaya, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
03.09.2019

Son Güncelleme : 23.07.2020

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın adres, unvan, vergi numarası gibi bilgilerinde değişiklik olması halinde yapılması gereken işlemler Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği çerçevesinde ele alınmıştır. 

Yönetmeliğin 17. maddesine göre

1) Adına sertifika düzenlenmiş kişinin aşağıda yer alan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde Yönetmeliğin Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.  

Değişiklik olunca bildirilmesi gereken bilgiler;

  • Ticaret unvanı,
  • Vergi numarası,
  • Adres,
  • Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer
  • Ticaret sicil numarası

Başvuru esnasında söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı suretleri ibraz edilir.

Şirkete ait vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslı da başvuru formuna eklenir.

2) Ticaret unvanının değişmesi götürü teminat uygulaması kapsamındaki mevcut teminat mektuplarının yenilenmesini gerektirir. Yeni alınan süresiz teminat mektubu başvuru formuna eklenmelidir.

3) Başvuru süresi 5 iş günüdür. Burada Ticaret Sicil Gazetesinde değişikliğin yayımlandığı, vergi numarası değişmiş ise değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen 5 iş günü içerisinde başvuruda bulunması gerekir. 

4) 5 iş günü içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde başvuru yapılana kadar sertifika askıya alınmaktadır.