Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
02.10.2018

Bu yazımızda diğer konular göz ardı edilerek sadece YYS izlenebilirlik kuralının uygulanabilmesi için, gümrük beyannamesi yazımında dikkat edilmesi gereken koşullar ele alınmıştır.

Şartlar elverdiği takdirde;

– GTİP hatalarının önlenmesi için ithalat faturalarında yer alan kalem sayısı kadar gümrük beyannamesinde kalem açılmalı, birleştirme yapılmamalı


– Gönderici isimleri standardize edilmeli, muhasebe kayıtları ile uyumlu hale getirilmeli (vendor kodları beyannameye yazılmalı)

– Referans numarası kısmı boş geçilmemeli, buraya firmanın dosya takip numarası yazılmalı

– Ürün stok kodları mal cinsi kısmına yazılmalı


– Ticari tanımlar standart yazılmalı


– Fatura numaraları tam yazılmalı, mümkünse kısaltılmamalı


– Metin alanlarında (*) işareti kullanılmamalı, bunun yerine virgül, tire, slash işaretleri tercih edilmeli

– Düzeltme/redrese yapılan beyannameler güncellenmeli

Not: Bu yazı, daha önceden sayfamızda neşredilmiş YYS SAHİBİ FİRMALARDA MUHASEBE VE ARŞİV DÜZENİ başlıklı yazımızı tamamlayıcı bir unsur olarak kaleme alınmıştır.