Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
08.11.2021

 • Gerekli eğitimlerin alınmaması
 • ISO belgelerinin güncellenmemesi, bu belgelerin kapsamının uygun olmaması
 • Ortaklık yapısının ve imzaya yetkili kişilerin değişmesi ve bunların bildirilmemesi
 • Gümrük cezaları ile sıklıkla karşılaşılması
 • Muhasebe kayıtlarında izlenebilirlik kuralının sağlanamaması
 • Serbest dolaşımda olan – olmayan eşyanın ayrımının yapılamaması
 • Arşivde ısı ve nem sensörlerinin olmaması
 • Arşivde fihrist olmaması, klasörlerin numaralandırılmaması
 • Arşiv giriş çıkışlarının kayıt altında olmaması
 • Tesislerin eklenmemesi, bildirilmeyen tesislerde yükleme veya boşaltma yapılması
 • Yükleme boşaltma alanlarının belirlenmemiş olması
 • Tesise gelen ziyaretçilerin kontrol edilmemesi, kayıt altına alınmaması
 • Tesis içerisinde ziyaretçilerin yalnız bırakılması
 • Ziyaretçilere broşür verilmemesi
 • Kişisel kargoların kontrol edilmemesi
 • Araç zula ve 7 nokta kontrollerinin yapılmaması, bunların kayıt altına alınmaması
 • Hassas alanlara giriş ve çıkışların kontrol edilmemesi
 • Kamera açılarının uygun olmaması
 • Kameraların yeterli çözünürlükte olmaması, kamera önlerinin kapanmış olması
 • Tel örgülerin yeterli yükseklikte olmaması, bunların bakımsız olması
 • İlgili kişilerin adli sicil belgelerinin periyodik olarak alınmaması
 • Yeşil hatta işlem görmemesi gereken eşyanın bu hatta işlem görmesi