Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
31.08.2018

Son Güncelleme : 23.07.2020

Bu yazımızda YYS sahibi şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, sermayenin yüzde 10 ve daha fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisine haiz çalışanlarında değişiklik olması halinde yapılması gereken işlemler Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ele alınmıştır.

Yönetmeliğin 18/A maddesine göre, yukarıda sayılan kişilerin değişmesi halinde,

1) Sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne Yönetmelik Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen 5 iş günü içerisinde bildirimde bulunulması zorunludur.

2) Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 30 iş günü içerisinde yeni kişiler için düzenlenmiş adli sicil belgeleri ve duruma göre Yönetmelik Ek-3’te yer alan örneğe uygun beyan formları ibraz edilir. 

3) Bu belgelerin bu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, sertifika 30 gün süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda, mezkur belgeler sunulmazsa sertifika için aranan koşullardan biri sağlanamamış olacağından sertifika geri alınır.

Not 1: Burada dikkatlerden kaçmaması gereken husus, yukarıdaki yükümlülüklerin yönetim kurulu üyeleri, sermayenin yüzde 10 ve daha fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisine haiz çalışanlarında değişiklik olması halinde yapılması gerektiğidir.