Yazı Kategorileri - YYS - YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI

YYS SAHİBİ FİRMALARDA SIK KARŞILAŞILAN HATALAR

YYS sahibi firmalarda sık karşılaşılan hatalar

detay

YYS BELGESİ SAHİBİ FİRMALARDA KAMERA KAYIT SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların kamera kayıtlarının ne kadar süreyle muhafaza edilmesi gerektiği ele alınmıştır

detay

YYS SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

YYS Sahibinin Yükümlülüklerinin Neler Olduğu Ele Alınmıştır

detay

ARŞİVDEKİ GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİZ ZAYİ OLURSA

Arşivde bulunan gümrük beyannameleri yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa ne yapılmalı?

detay

YYS - YILLIK FAALİYET RAPORU

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların hazırlatmak zorunda olduğu faaliyet raporunu ilişkin temel hususlar ele alınmıştır.

detay

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) KAPSAMINDA YYS-I ve YYS-II NEDİR?

Bu yazımızda YYS I ve YYS II statüleri ele alınmıştır.

detay

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLIYOR MUSUNUZ?

Bu yazımızda YYS almanın şartları ve YYS'nin getirdiği imkanlar ele alınmıştır.

detay

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Yazımızın konusunu YYS sahibi kişilere verilmiş izinli gönderici yetkisinin askıya alma işlemleri oluşturmaktadır.

detay

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın ihracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması ele alınmıştır.

detay

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda ihracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması ele alınacaktır.

detay

KISMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANMA YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın kısmi teminat yetkisinin askıya alınma nedenleri ele alınmıştır.

detay

EKSİK BELGE İLE BEYAN YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmaların eksik belge ile beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması ele alınmıştır.

detay

A.TR - FATURA BEYANI - EUR.MED FATURA BEYANI - ASKIYA ALMA (YYS)

Yazımızın konusunu YYS sahibi firmanın onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında elde ettiği A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme izninin fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin askıya alınması

detay

GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASININ ASKIYA ALINMASI (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi firmanın götürü teminat yetkisinin askıya alınması ele alınmıştır.

detay

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME (YYS)

Bu yazımızda YYS sahibi şirketlere verilen ihracatta yerinde gümrükleme izni ele alınmıştır

detay

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME (YYS)

YYS sahibi firmalarda ithalatta yerinde gümrükleme konusu ele alınmıştır.

detay

YYS SAHİBİ FİRMALARIN GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU SÜRECİ

Götürü teminat yetkisi tanımlı olmayan YYS sahibi firmaların götürü teminat yetkisine nasıl başvurabileceği yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

detay

YYS KAPSAMINDA ALINMASI ZORUNLU EĞİTİMLER NELERDİR?

Bu yazımızın konusunu, YYS kapsamında alınması gereken zorunlu eğitimler oluşturmaktadır.

detay

YYS ve ISO BELGELERİ KAPSAMINDA OLMASI GEREKEN TESİSLER

Bu yazımızda YYS ve ISO belgelerinin kapsamında olması gereken tesisler ele alınmıştır.

detay

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE YYS’DE NELER DEĞİŞTİ?

21.02.2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ele alınmıştır.

detay