Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
02.01.2022

Soru:

Beyan ettiğimiz GTİP laboratuvar tahlili sonucunda değişti ve yeni GTİP’te vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazı gerekti. Menşe şahadetnamesi sunamadık ve vergileri ödemek zorunda kaldık. Yararlanabileceğimiz yasal bir imkan var mıdır?

Cevap:

Laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP için menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler dolayısıyla menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde 2 yol bulunmaktadır.

1) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ilgili muayene memurunca işlemleri tamamlanmadan önce menşe şahadetnamesinin Gümrük Kanunu’nun 46 ncı ve 70 inci maddelerinde belirtilen süreler (20 – 45 veya 30 gün) içerisinde ibraz edilmesi durumunda mezkur belge kabul edilecek,

2) Bu süreler içerisinde menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi durumunda vergiler ve mali yükümlülükler tahsil edilecek veya Gümrük Yönetmeliğinin 38/2. maddesi çerçevesinde teminat alınacaktır.

Vergilerin tahsil edildiği veya teminat alındığı durumlarda; beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 ve 38/3. maddesi uyarınca teminatlar veya tahsil edilen vergiler geri alınabilecektir. 

GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ – KALDIRILMASI