Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
10.12.2019

Sorular
– Geçici ithalatta rejime giriş beyannamesinde KKDF hesaplanıp teminata alınır mı?
– Geçici ithalatta ödeme şekli ne olmalıdır? Bilhassa, mülkiyetin geçmediği ve sadece kiralama bedelinin ödendiği durumlarda…

Cevaplar
Uygulamada tutarsızlıklar söz konusu. Kişisel görüşümüz KKDF hesaplanmaması gerektiği yönünde. Zaten 2011/6 sayılı Genelgede de serbest dolaşıma giriş beyannamesine vurgu yapılmakta. Bu durum düşüncemizi destekler mahiyette.

Öte yandan mülkiyetin geçmediği ve sadece kiralama bedelinin ödendiği durumlarda ödeme şeklinin bedelsiz beyan edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Nitekim, bedelsiz ödeme şekli de KKDF sorununu ortadan kaldıracaktır.

Kira bedeli mi? Kira bedeli 2 no’lu KDV’nin konusu. Uzun uzun anlatılması gereken bir husus olduğundan geçici ithalat kiralama bedelleri konusundaki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak yukarıdaki soruların, geçici ithalatın kati ithalata çevrilmesi konusu ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Geçici ithalatın kati ithalata çevrilmesi noktasında KKDF mevzuatında kısmi ve tam muafiyete göre ayrım söz konusu. Detayları görmek için geçici ithalatın kati ithalata dönüştürülmesi hakkındaki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.